PRE TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD

Všeobecné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby F I N A L  C O M P  – pripojenie do siete internet ,vydané podľa § 14 zákona o elektronických komunikáciách a všeobecného povolenia č.1

Cenník pripojenia

 

Teleoff: