Poskytovanie internetu

Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb Final Comp vydané spoločnosťou Final Comp s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO 36313637, na základe § 4 ods. 1 písm. b) a ods. 5 písm. a) bod 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a Všeobecného povolenia č. 1/2023.

Cenník pripojenia